ESCOLA VERDA

Des de fa temps, a l'escola s'han estat  treballant diferents projectes, aïllats i de forma puntual, amb la temàtica sostenible. Veient la importància d'aquests projectes,  i amb la intenció de potenciar-los i donar-los més continuïtat, es va decidir entrar dins del programa d'Escoles Verdes Vedruna. Durant dos anys s'ha estat fent la formació, amb l'objectiu de posar tots els projectes dins d'un pla d'acció anual, i intentar  ambientalitzar el currículum. Aquest curs, ens han certificat com a Escola Verda, amb la qual cosa s'han posat en marxa dos organismes: l'Escamot Verd i la Comissió Verda.

L'Escamot Verd està compost per un grup d'alumnes que impulsaran, dinamitzaran, enllaçaran i animaran a la resta d'alumnes de l'escola a treballar i dur endavant els diferents projectes que es proposin i es duguin a terme.

La Comissió Verda està formada per alumnes de l'Escamot Verd, per pares implicats i amb ganes de treballar en aquest camp, els professors impulsors de l'Escola Verda, una Cap d'Estudis, el Tècnic de Medi Ambient de l'ajuntament i representants de diferents entitats, com ADF i membres del Camí del Riu. A més està amb contacte amb la Deixalleria per tot el que sigui necessari. La Comissió està oberta per acceptar a més membres d'altres entitats que vulguin aportar les seves idees i fer créixer l'escola Sostenible. L'objectiu, posar en comú els diferents projectes triats pels alumnes, quins són més viables, de quins recursos hi ha disposició, quins canvis i millores cal fer en els diferents projectes engegats, valorar el funcionament d'aquests i prioritzar.

PROJECTES:

1.- Projecte Apilo: potenciar i conscienciar de la recollida de piles a tota l'escola amb l'incentiu de participar en un concurs.

2.- Projecte "Les plantes de la nostra escola”: conèixer, estudiar i analitzar els diferents tipus de plantes que hi ha a l'escola, renovar-ne i afegir-ne de més. (Primer i segon de Primària).

3.- Revisió de la separació de residus a les aules: revisar si a totes les aules es disposa dels contenidors adients per a una bona separació de residus, així com potenciar la separació millorant els contenidors i conscienciant de forma continuada l'alumnat.

4.- Cartells, rètols: identificar cada espai, zona, contenidors i altres que facilitin una millor sostenibilitat a l'escola.

5.- Projecte "Hort i Bosc de les escoles”: dinamitzar uns espais comuns al poble per poder treballar tots els aspectes de l'hort i vincular-los a espais naturals com els boscos, torrents i marges creant una continuïtat.

6.- Millorar la separació de residus als patis: tramitació de diferents contenidors per facilitar i potenciar la separació en els espais comuns de l'escola.

7.- Macroplantada: arran d'un projecte internacional, s'està programant en l'àmbit de Sant Sadurní unes jornades per sensibilitzar l'alumnat en les causes i problemàtiques del canvi climàtic, junt amb una planta general en diferents espais del poble.

Altres projectes que segueixen en marxa:

  • Renovació de la informació del plafó de la bassa d'amfibis.
  • Col·locació de rètols orientatius i informació de diferents plantes de l'entorn.
  • Manteniment i intervenció en els espais apadrinats.També et pot interessar...
Menú desembre

MENJADOR

El menjador de l'escola ofereix els seus serveis a tots els alumnes de l'escola, des dels més petits d'un any fins als alumnes de 16 anys. Per tal...

llegir més »

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

llegir més »

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESPORTIVES En totes les nostres activitats la línia de treball o l'eix a seguir és el mateix. Es busca un esport on l'ambient en el qual aprèn el ...

llegir més »

ESCOLA VERDA

Des de fa temps, a l'escola s'han estat  treballant diferents projectes, aïllats i de forma puntual, amb la temàtica sostenible. Veient la importàn...

llegir més »

DIPLOMA AMERICAN HIGH SCHOOL

BATXILLERAT DUAL

 El Batxillerat Dual, o Diploma Dual, és una doble titulació formada pel Batxillerat del país de l'alumne i el Batxillerat Estadonidenc. Això es ...

llegir més »