EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUI SOM?
L’etapa d’Educació Primària consta de tres cicles: Cicle Inicial (primer i segon), Cicle Mitjà (tercer i quart) i Cicle Superior (cinquè i sisè).

QUÈ FEM A PRIMÀRIA?

En el Cicle Inicial,  es fan racons que són activitats simultànies en diferents espais de l’aula. Es treballen aspectes de les diverses àrees, potenciant l’autonomia i la descoberta i respectant el ritme propi de cada nen.En  els Cicles Mitjà i Superior, alternant amb l’activitat complementària d’Informàtica, cada mig grup del mateix curs  treballa, durant una hora setmanal, aspectes bàsics de les àrees instrumentals (Llengua i Matemàtiques), de forma més grups partits mitjançant individualitzada.

Els alumnes amb dificultats específiques reben atenció individual o en grups reduïts (2 a 4 alumnes), preferentment en les àrees instrumentals de Llengua i Matemàtiques. La metodologia inclou l’ús de programes informàtics apropiats a l’edat dels alumnes.

Cal dir, que en el grup-classe es realitzen activitats diversificades i  adaptades  a les capacitats, ritmes i interessos dels diferents alumnes, vetllant però per l’assoliment dels objectius fonamentals de cada àrea per part de tots els alumnes.

Per altra part, tota l’etapa de Primària, la lectura es treballarà individualment amb el professor de reforç.

A partir de 3r, l’assignatura de Matemàtiques (Divermat) es treballa amb un professor de suport dins l’aula. Aquest programa d’aprenentatge  de les Matemàtiques es duu a terme de manera grupal i té com a objectiu general formar alumnes autònoms capaços de millorar els seus coneixements mitjançant un procés d’autoaprenentatge. També es pretén:

• Potenciar l’autocontrol, l’actitud crítica i l’autovaloració.
• Crear hàbits d’ordre, solidaritat i pulcritud.
• Desenvolupar les capacitats: cognoscitives, de relació interpersonal, motrius, d’equilibri personal.

Realitzem una hora complementària setmanal de taller d’anglès on es treballa l’expressió oral “Speak in English“  Els alumnes de 3r a 6è tenen l’opció de preparar-se per als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge.

Al llarg del curs els alumnes de Primària realitzen classes de natació i activitats físiques a la Piscina Municipal. Amb aquesta activitat pretenem que els nens i nenes agafin les nocions bàsiques de la natació i que assoleixin els objectius motrius i de coordinació propis de l’àrea, però en el medi aquàtic.

A 1r i 2n d'Educació Primària els alumnes realitzen robòtica amb les Blue Bot. El Blue Bot és el robot educatiu per als més petits. Aquesta abella ens permet desenvolupar al màxim les capacitats dels infants potenciant les seves habilitats i reforçant la lateralitat, la creativitat i l’inerès per la resolució de problemes.

Des de 3r fins a 6è d'Educació Primària els alumnes també realitzen robòtica però en aquest cas utilitzen el LEGO WEDOEl material de LEGO WeDo es composa per un seguit de peces de LEGO amb diversos sensors i un motor. Els nostres alumnes realitzen construccions amb aquests elements creant mecanismes que realitzen un moviment en concret gràcies al programa propi d’ordinador de LEGO WeDo. Aquests programes són de fàcil ús i proporcionen als alumnes seguretat i creativitat alhora de donar vida a les seves construccions. També hi trobem beneficis com: el treball en equip i la col·laboració entre companys; l’orientació espacial, la resolució oberta de problemes, l’estructuració del pensament de forma seqüencial, l’autonomia en el procés d’aprenentatge i la resolució de conflictes.


Arxius d'interèsTambé et pot interessar...

CAMPUS D'ESTIU TECNOLÒGIC

Aquest estiu a l'escola oferim un campus d'estiu tecnològic. Podeu escollir les activitats que més us agradin, cada activitat és independent de l'a...

llegir més »

SECRETARIA

Secretaria Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 17hTelèfon: 93.891.04.18 escola@vedrunasantsadurni.cat  ...

llegir més »

ROBÒTICA

Vedruna – El Carme continua amb la Robòtica Educativa que va començar ja fa uns anys implamentat-la a totes les etapes del Centre. La Robòtica Educ...

llegir més »

VEDRUNA PRIMARY SUMMER CAMP

SUMMER CAMP 2018  SUMMER CAMP CICLE MITJÀ Informació sobre la casa Artur Martorell de Calafell (cicle mitjà)Per inscripcions i informació: 93 3...

llegir més »

Menú de abril

MENJADOR

El menjador de l'escola ofereix els seus serveis a tots els alumnes de l'escola, des dels més petits d'un any fins als alumnes de 16 anys. Per tal...

llegir més »

FRUITA A LES ESCOLES

Continuarem amb  el “Dilluns de la fruita” i, per aquest motiu, cada dijous, a partir del 18 de febrer oferirem una peça de fruita a cada alumne ...

llegir més »